OPR

 

Profi Pendi heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband dat de taak heeft om in te stemmen met het (vaststellen of wijzigen van het) ondersteuningsplan.

 

De leden, leerkrachten en ouders van de aangesloten scholen, komen een paar keer per jaar bij elkaar. Ze bespreken dan onder meer de voortgang van het Ondersteuningsplan, denken mee over belangrijke thema's en bewaken de gestelde doelen.

 

De leden worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen, maar hoeven zelf geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad.

 

De helft van het totaal aantal leden bestaat uit ouders en de andere helft uit personeelsleden van de scholen.

 

Ouderafvaardiging:

 

Vacature, De Vleugel, Monton

Nick Daniels, De Brug, OO-H

Chantal de Langen, St. Michiel, Fectio

Roel Eikendal, Nieuwe Wiel, SPCO Groene Hart

Vacature, Stichting Robijn

 

Personeelsafvaardiging:

 

Hennie Weijers, OBS Meester Vos, 02A5

Manuelle Steenbeek, Samuel-/Eben Haƫzerschool, TriVia | interview

Sonja de Groot, Koningin Julianaschool, Fluenta

Harrie Janmaat, Sint Victorschool, Trinamiek

Leonie de Hoop, Triangel, LEV-WN

Vacature, Korenmolen, Stichting Montessori Onderwijs Houten

Vacature, SBO De Wissel, Stichting Gewoon Speciaal

Lisa van Rossum, SBO De Evenaar, SSN

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: