FORMULIEREN

WERKWIJZE

Kinderen moeten onderwijs krijgen dat bij hen past. Alle scholen bieden een basis onderwijsaanbod, daar hoort ook ondersteuning bij. Die 'basisondersteuning' moet natuurlijk wel op orde zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de criteria die de Inspectie van het Onderwijs hanteert.

 

De leerkrachten zullen ook ondersteuning moeten bieden aan kinderen die wat extra's nodig hebben. Er moeten dan keuzes gemaakt worden wat betreft de mogelijkheden in de groep en in de school. Het kan altijd beter, daarom zullen schoolbesturen investeren in het professionaliseren van de leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te kunnen doen aan preventie en ondersteuning.

 

AANMELDEN VANUIT SCHOOL

 

Als de basisschool en de ouders samen tot de conclusie komen dat er meer ondersteuning nodig is dan de school kan bieden, vragen ze bij het onderwijs expertise centrum (OEC) een multidisciplinair overleg (MDO) aan. Dat doet de school, altijd in overleg met de ouders. In zo'n overleg gaan ouders, leerkracht en intern begeleider in gesprek met één of meer externe deskundigen.

 

Uit een MDO komt een advies dat de school, ouders en eventueel andere deskundigen uit kunnen voeren.

Wanneer voor een kind regulier basisonderwijs niet de meest passende plek blijkt te zijn, zal de school waar het kind is aangemeld of is ingeschreven een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot speciaal (basis) onderwijs aanvragen bij Profi Pendi.

Op basis van het advies van deskundigen, beslist Profi Pendi of een TLV wordt afgegeven.

Hieronder brengen we de werkwijze in beeld. Klik op de afbeelding voor een grotere versie. Klik hier voor een download.

CONTACTGEGEVENS

COLLEGIAAL CONSULTANTEN

 

>>> WIE IS WIE?

ONDERSTEUNINGS-NIVEAUS IN RELATIE TOT MDO'S

(klik voor vergroting)

Klik hier voor een download. 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: