WIE IS WIE?

VEELGESTELDE VRAGEN

NIEUWS

RELATIENETWERK

(klik om te vergroten)

PROFI PENDI

Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) aangeeft, zorgen we met elkaar en met ouders dat elk van de bijna 17.000 leerlingen binnen ons samenwerkingsverband een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt. Maar wat betekent dit voor jou, als leerkracht, directeur of IB’er? Wat wordt er van je verwacht en waar kunt je terecht voor vragen? Welke mogelijkheden biedt deze manier van samenwerken voor jouw school? Antwoorden op deze vragen vind je op deze site.

TERUGBLIK MINICONFERENTIE 'PASSEND ONDERWIJS AAN LEERLINGEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING OF ZIEKTE'

 

Lees verder

CASUSSEN

CASUSSEN

WERKWIJZE

Kinderen moeten onderwijs krijgen dat bij hen past. Alle scholen bieden een basis onderwijsaanbod, daar hoort ook ondersteuning bij. Die 'basisondersteuning' moet natuurlijk wel op orde zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de criteria die de Inspectie van het Onderwijs hanteert.

 

De leerkrachten zullen ook ondersteuning moeten bieden aan kinderen die wat extra's nodig hebben. Er moeten dan keuzes gemaakt worden wat betreft de mogelijkheden in de groep en in de school. Het kan altijd beter, daarom zullen schoolbesturen investeren in het professionaliseren van de leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te kunnen doen aan preventie en ondersteuning.

 

ADVIESGROEP

Profi Pendi vindt het belangrijk het onderwijsveld te betrekken bij de beleidsvoering van het samenwerkingsverband. Het heeft daarom een adviesgroep ingericht. De directeur laat zich gevraagd en ongevraagd door deze groep adviseren ter voorbereiding van beleidsvoorstellen en weegt het advies mee in de uiteindelijke beleidsadviezen.

 

De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende besturen (inclusief SBO en samenwerkend SO) die nauw betrokken zijn bij het onderwijsveld. Elk deelnemend bestuur wordt hierdoor in de gelegenheid gesteld inhoudelijk mee te denken over de koers van Profi Pendi.

 


LEDEN

CASUSSEN

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: