“Samen optrekken heeft echt meerwaarde”

In gesprek over de pilot Samenwerking Stichting Kinderopvang Vianen en SBO De Brug

 

Lidwien Boudens, beleidsmedewerker bij Stichting Kinderdagopvang Vianen (SKV), en Otto Daniëls, directeur van SBO De Brug, liepen al geregeld bij elkaar binnen met vragen over en weer over de leerlingen van de school. “Dat contact verloopt heel gemakkelijk, omdat het hoofdkantoor van SKV, waar Lidwien werkt, naast de school zit.”

“Steeds vaker bespraken we hoe fijn het zou zijn om onze aanpakken wat betreft de leerlingen op één lijn te brengen,” vertelt Lidwien. “Om bij calamiteiten elkaar ook even op te zoeken, net zoals we gewend zijn te doen bij ouders.”

Otto Daniëls: “Toen vanuit Profi Pendi de mogelijkheid kwam om een pilot te starten, dienden we daarom het idee in om deze samenwerking verder uit te diepen. Zo konden we iets opstarten en daarmee de kosten beperken. Sinds afgelopen januari zijn we officieel van start gegaan en aanstaande januari willen we het protocol klaar hebben.”

 

Liesbeth Bakker is pedagogisch medewerker op de naschoolse groep Kidzkeet, van SKV. De intensivering van de samenwerking ervaart zij als zeer prettig. “Vanuit SKV hebben we behoefte aan kennis en praktische ondersteuning wat betreft omgaan met de doelgroep van SBO De Brug. Soms zitten we namelijk met onze handen in het haar, omdat een leerling gedrag vertoont waarmee wij nog niet eerder te maken hebben gehad”, verduidelijkt ze. “Het is daarom zo mooi dat er nu een doorgaande lijn is van school naar opvang.”

 

“Concreet gaat de samenwerking als volgt: drie tot vier keer per jaar overleggen we met elkaar op school”, licht Lidwien toe. “Hier sluiten de schoolpsychologe, een pedagogisch medewerker en ik als pedagoog bij aan vanuit SKV. We bespreken dan, na toestemming van ouders, hoe het met alle kinderen gaat en waar we tegenaan lopen. En begin oktober leggen we een paar klassenbezoeken af, om zo een beeld te krijgen van de schoolomgeving van de leerling.”

“Een ander positief gegeven is dat het wat vanzelfsprekender wordt dat we voor een Multi Disciplinair Overleg (MDO) worden uitgenodigd, als ouders daar toestemming voor geven. Dit zien we overigens niet alleen bij SBO De Brug gebeuren, maar ook bij een aantal reguliere scholen in Vianen. Samenkomen bij een MDO werkt heel plezierig, want je kunt dan allen dezelfde aanpak voor het kind hanteren. Zo bespraken we eens met de gezinsbegeleider van Youké en de moeder de leerdoelen van een kind. Naar aanleiding daarvan besloten we op de opvang een hoekje te creëren waar het kind even in zijn eentje op adem kan komen. Je merkt dan: samen optrekken heeft echt meerwaarde.”

 

Otto: “Het is mooi om dit samen te doen, want problemen die spelen bij een leerling kun je niet isoleren. Wanneer een school ergens tegenaan loopt, loopt een ouder vaak tegen hetzelfde aan en de opvang waarschijnlijk ook. Door dit samen door te spreken en gezamenlijk een plan op te stellen, kun je een kind verder helpen.”

Liesbeth: “Voor de groepsleiding is het waardevol om meer informatie te krijgen over de achtergrond van de problematiek, omdat je daardoor meer begrip krijgt voor een kind.”

 

“Naast de overleggen, weten we elkaar ook te vinden als er calamiteiten plaatsvinden. Als een kind een woede-aanval gehad heeft op school is het fijn dat wij weten dat een kind ‘geladen’ binnenkomt. Met dat in je achterhoofd, geef je het kind dan net even een extra schouderklopje of wat extra aandacht. We merken daarbij wel dat we nog in een opstartfase zitten en dat ‘het elkaar op de hoogte brengen’ wat in moet slijten, een gewoonte moet worden. Contact met elkaar opnemen, beperkt zich momenteel ook nog tot heftige situaties, terwijl het heel fijn zou zijn als we élke middag een warme overdracht hebben. Zodat je, wanneer de spanning bij een kind al is opgelopen, maar nog niet geëscaleerd is, mogelijk een woede uitbarsting vóór kunt zijn.”

 

“Op de opvang zitten zo’n 30 kinderen, waarvan 7 kinderen van SBO De Brug. Voor de kinderen van het regulier onderwijs is het mooi dat zij in aanraking komen met kinderen die net even anders op bepaalde situaties reageren dan zij. De keerzijde is dat het met name voor kleintjes wel lastig kan zijn om een kind te zien dat bijvoorbeeld met een stoel gooit. Ook moeten ze ermee om kunnen gaan dat ze soms wat minder aandacht krijgen, omdat we druk zijn met een kind dat heel verdrietig is om iets dat op SBO De Brug is voorgevallen. Mochten we een ideaalplaatje mogen schetsen, dan zouden we daarom graag meer menskracht op de groep hebben.”

 

Ook Otto Daniëls heeft dromen: “Er zijn leerlingen van ons die gebaat zijn bij een speciale opvang. Helaas is dat er niet in Vianen. Daarom moeten deze leerlingen uitwijken naar bijvoorbeeld ‘de Spelende Wolf’ in IJsselstein. Hoe mooi zou het zijn als die naschoolse ‘plusopvang’ zoals ik dit noem, ook thuis nabij zou zijn. En dat jeugdzorg, Sociaal Team, opvang en onderwijs nog beter zouden samenwerken.”

Lidwien: “Of dat we bijvoorbeeld coaching on the job krijgen vanuit het Sociaal Team en we niet meer alleen over passend onderwijs, maar ook over ‘passende opvang’ kunnen spreken.”

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: