Verwijsindex: niet langs elkaar werken, maar met elkaar


Opfrisser: Elke school is aangesloten bij de Verwijsindex. Marije van Grol, beleidsfunctionaris Verwijsindex, en Carin Bos, regiobeheerder Verwijsindex, leggen graag uit wat de Verwijsindex is, hoe het werkt en welk nut verwijzen heeft.

 

Wat is ook alweer de Verwijsindex en waarom?

De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel voor professionals die met jeugd en/of ouders werken. Als er bij een jeugdige/gezin zorgen zijn, kan de betrokken professional een signaal afgeven in de Verwijsindex en daarmee zichzelf als betrokkene zichtbaar maken.

Veel professionals die zich inzetten voor het welzijn van kinderen zijn niet altijd op de hoogte van elkaars betrokkenheid. Denk alleen al aan domein- en regio-overstijgende organisaties. De Verwijsindex koppelt de betrokken professionals aan elkaar met als doel tijdig de hulp en regie op elkaar af te stemmen. Door met ouders en elkaar om de tafel te gaan en de (lichte) zorg te delen, kunnen wellicht grotere problemen in de toekomst worden voorkomen.

De Verwijsindex voorkomt hiermee ook dat er kinderen tussendoor glippen die geholpen kunnen worden als professionals elkaar eerder vinden, er beter wordt afgestemd en samengewerkt.

 

Het onderwijs heeft bij uitstek een belangrijke rol in het signaleren van zorg bij hun leerlingen. Leerkrachten hebben unieke informatie over het welbevinden van een leerling. Daarom is het zo belangrijk dat het onderwijs zich kenbaar maakt indien er zorgen zijn, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim van een leerling. Laat jezelf als gesprekspartner en betrokkene zien!

 

Hoe werkt het?

Een professional van het sociaal (wijk)team, een leerkracht, een pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij geeft dit aan in de Verwijsindex (een signaal). Alleen naam/adresgegevens van de jeugdige en contactgegevens van de professional staan vermeld in de Verwijsindex. Er kan geen inhoud vermeld worden. De ouder/jongere hoeft geen toestemming te geven voor signalering in de Verwijsindex, maar moet wel geïnformeerd worden over de signalering en over het waarom.

Als hetzelfde kind of een broertje/zusje door een professional van een andere instantie in de Verwijsindex gesignaleerd wordt, ontstaat een match. Beide partijen krijgen daar bericht van en kunnen contact met elkaar opnemen. Door informatie met elkaar uit te wisselen, kunnen interventies beter op elkaar afgestemd worden.

Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat met toestemming van de ouder/jongere.

 

Wanneer signaleren?

Scholen, maar ook andere professionals vragen zich vaak af wanneer je nu gaat signaleren. Er zijn geen standaard criteria waarop je moet signaleren omdat dit voor ieder organisatie weer anders is. Professionals maken hun eigen afwegingen daarin. Instanties stellen richtlijnen op wanneer te signaleren in de Verwijsindex. Duidelijke richtlijnen ondersteunen de professional in het gebruik van de Verwijsindex. Als voorbeeld: we signaleren een leerling niet als hij enkel een concentratiestoornis heeft, maar wel als daarnaast nog andere problemen spelen.

De overheid heeft wel richtlijnen opgesteld. Deze vind je op: www.handreikingmelden.nl.

Een advies is om de Verwijsindex ook te vermelden in de schoolgids en/of de site van de school.

 

Gesprekstips voor uitleg Verwijsindex aan ouders:

 • Wees transparant in de communicatie;
 • Zet de samenwerking m.b.t. kind/gezin voorop;
 • Betrek ouders en geef hen regie;
 • Benoem de Verwijsindex als hulpmiddel voor samenwerking;
 • Geef uitleg over hoe de Verwijsindex werkt.

 • Hulpzinnen:
 • Ik koppel mijn naam aan de naam van uw kind…
 • Ik laat mijn betrokkenheid bij uw kind zien….
 • Ik maak mezelf zichtbaar…

 

Handig om te weten:

 

 • Elke school/bestuur is aangesloten bij de Verwijsindex;
 • De Verwijsindex is een landelijk systeem: er wordt dus ook gematched met andere regio’s;
 • Er is een grote diversiteit aan organisaties aangesloten (domeindoorbrekende samenwerking).

WAAR VIND IK MEER INFORMATIE?

Op deze sites vind je meer informatie:

www.multisignaal.nl of

www.verwijsindexmiddennederland.nl

 

Informatie over casussen in de praktijk is te vinden op: www.jijmaakthetverschil.nu

 

Een ouderfilmpje is te vinden op: www.verwijsindex.tv/ouders

 

In contact komen? Carin Bos, Simone Langerak en Kristin Gerritsen zijn de regiobeheerders Verwijsindex – regio’s Lekstroom, Utrecht Zuidoost en Utrecht West. De beleidsfunctionaris Verwijsindex is Marije van Grol

 

Zijn er vragen? Mail dan naar: info@verwijsindexmiddennederland.nl.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: