“Ik zie dit als KANS om samen met scholen en ouders ‘passend’ onderwijs te maken”

Wilma Aalvanger, Ambulant Begeleider cluster 4, stelt zich voor

 

 

“Mijn naam is Wilma Aalvanger. Sinds 1 april werk ik bij als ambulant begeleider vanuit KANS in Onderwijs binnen Profi Pendi.

Vanaf 1982 zit ik in het onderwijs en heb ik ervaring mogen opdoen binnen alle groepen van het basisonderwijs en in diverse functies als intern begeleider en directeur.

 

De laatste 10 jaar ben ik als ambulant begeleider, trainer en coach in het basis- en voortgezet onderwijs werkzaam geweest bij Gedragpunt, Scholing en Advies, het voormalig REC 4.5 Noord Holland. Een heel gevarieerde baan, van het begeleiden van LGF-leerlingen, co-teaching, het coachen van leerkrachten, het geven van (groeps)trainingen aan kinderen op gebied van faalangst, sociale vaardigheden en het leren omgaan met boos en opstandig gedrag, tot het ontwikkelen en geven van workshops en trainingen op het gebied van gedrag aan onderwijsgevenden en het implementeren van PBS. Momenteel volg ik de opleiding tot Beeldcoach.

 

De ervaring en kennis die ik heb opgedaan, zie ik als KANS om samen met de scholen en ouders het onderwijs echt ‘passend’ te maken.  Passend, zodat een kind zich gezien voelt en zich optimaal kan en wil ontwikkelen."

MEER INFO

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: