“De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld”

– Ludwig Wittgenstein

Oostenrijk-Britse filosoof 1889–1951


Yvonne Bach is sinds schooljaar 2018-2019 als Auris-consulent werkzaam in het gebied van het OEC, Onderwijs Expertise Centrum IJsselstein-Lopik. Zij stelt zich voor.

 

“Als ambulant begeleider Cluster 2 begeleid ik leerlingen met een taalontwikkelingssstoornis (TOS), slechthorendheid, stoornis in het autistisch spectrum of een combinatie hiervan. Deze kinderen zitten op reguliere scholen in het PO en op het SBO. Achterstand op taalgebied of slechthorendheid leidt vaak tot problemen in de communicatie en participatie, in het leren en vaak ook in het gedrag. In samenwerking met alle betrokken partijen (leerling, ouders, school) stemmen we de onderwijsbehoeftes en het aanbod af. Daar hoort ook de hulpvraag van de school/leerkracht bij, waarbij o.a. coaching, een teamtraining of een consultatie mogelijk zijn om te zorgen dat de leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen profiteren van het onderwijs. Samenwerkend, organiserend en enthousiasmerend betrokken zijn is mijn uitgangspunt. Ik werk graag vanuit het oplossingsgericht gedachtegoed. Essentieel is dat de oplossingsgerichte benadering principieel altijd de focus legt op wat er al wel goed gaat, wat er wel werkt en hoe daarna iets beter zou kunnen. Mijn ervaring en expertise liggen op het gebied van TOS, SH, ASS en dyslexie.

 

Sinds augustus 2018 ben ik als 'Auris-consulent' werkzaam in het gebied van het OEC, het Onderwijs Expertise Centrum IJsselstein-Lopik. Onze werkwijze en samenwerking moet nog nader ingevuld worden. Ik kijk er naar uit om als contactpersoon van Profi Pendi in deze regio aan het werk te zijn en wil graag voor de scholen een zinvolle aanvulling zijn waar het cluster 2 gerelateerde vragen betreft.

AURIS

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: